Het Belang van Onderhanden Werk (OHW) in de Installatie- en Maakindustrie

Het Belang van Onderhanden Werk (OHW) in de Installatie- en Maakindustrie

In de dynamische wereld van de installatie- en maakindustrie speelt onderhanden werk (OHW) een cruciale rol bij het beheer van projecten en het waarborgen van de financiële gezondheid van bedrijven. Deze sector staat bekend om zijn diverse projecten, variërend van grootschalige infrastructurele ontwikkelingen tot op maat gemaakte productieopdrachten, die elk hun eigen uitdagingen met zich meebrengen 

Wat is Onderhanden Werk in de Installatie- en Maakindustrie? 

OHW in de installatie- en maakindustrie omvat de totale kosten die zijn gemaakt voor lopende projecten waarvoor nog geen facturering aan de klant heeft plaatsgevonden. Deze kosten kunnen arbeidskosten, materiaalkosten, uitgaven voor onderaannemers en overheadkosten omvatten. Het OHW vertegenwoordigt dus de waarde van het werk dat al is uitgevoerd, maar nog niet is gefactureerd, en is van cruciaal belang voor een nauwkeurige financiële rapportage. 

In de installatie- en maakindustrie kan OHW verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de aard van het project. Bijvoorbeeld, in een installatieproject kunnen de arbeidskosten van technici, de kosten van benodigde materialen zoals kabels en leidingen, en uitgaven voor onderaannemers allemaal bijdragen aan het OHW. In de maakindustrie kunnen de kosten van grondstoffen, productiearbeid, en machinegebruik bijdragen aan het OHW. Deze kosten worden allemaal verzameld en gevolgd gedurende de looptijd van het project totdat het voltooid en gefactureerd is. 

Complexiteit van OHW in de Installatie- en Maakindustrie 

De aard van projecten in de installatie- en maakindustrie brengt een inherent niveau van complexiteit met zich mee als het gaat om het beheren van OHW. Projecten kunnen variëren van grootschalige bouwprojecten tot de productie van op maat gemaakte apparatuur, met verschillende fasen, deadlines en vereisten. Dit vereist een zorgvuldige planning, nauwkeurige kostenbewaking en continue rapportage van OHW. 

Een van de grootste uitdagingen bij het beheren van OHW in deze sector is het omgaan met de variabiliteit en onvoorspelbaarheid van projecten. Bijvoorbeeld, wijzigingen in projectomvang, onverwachte vertragingen en fluctuaties in materiaalprijzen kunnen allemaal van invloed zijn op de kosten en voortgang van een project. Dit maakt het essentieel om een flexibel en toepasbaar systeem voor kostenbeheer te hebben dat in staat is om deze variabelen nauwkeurig bij te houden en te rapporteren. 

 

Methoden voor het Berekenen van OHW in de Installatie- en Maakindustrie 

Bedrijven hanteren verschillende methoden om OHW te berekenen, elk met zijn eigen voor- en nadelen: 

  • Completed Contract (CC) Methode: Deze methode boekt het resultaat pas nadat het project volledig is afgerond en gefactureerd. Dit betekent dat alle kosten en opbrengsten worden vastgelegd op het moment dat het project voltooid is. Hoewel deze methode zorgt voor duidelijkheid over de winstgevendheid van een project, kan het leiden tot grote schommelingen in de financiële resultaten gedurende de projectduur. Deze methode is vooral nuttig voor projecten met een korte looptijd en een duidelijke einddatum.

  • Nog te Factureren (NTF) Methode: Bij de NTF-methode worden kosten en opbrengsten geboekt op basis van nacalculatie, waarbij de nog te factureren omzet als indicator voor OHW wordt gebruikt. Dit biedt inzicht in het voorlopige resultaat tijdens de uitvoering van het project. Kosten worden direct geboekt zodra ze worden gemaakt, en de opbrengsten worden geboekt op basis van de voortgang van het project. Dit maakt het mogelijk om een actueel en accuraat beeld te hebben van de financiële status van het project gedurende de hele looptijd.

  • Percentage of Completion (POC) Methode: Het tussentijdse resultaat wordt bepaald op basis van het voortgangspercentage van het project. Dit wordt berekend door te kijken naar de gemaakte kosten ten opzichte van de totale verwachte kosten, of door het aantal gewerkte uren ten opzichte van de totale geplande uren te analyseren. Deze methode biedt een voortschrijdend inzicht in de opbrengsten gedurende de looptijd van het project en maakt het mogelijk om de financiële prestaties nauwkeurig te volgen en te voorspellen. Dit is vooral nuttig voor langlopende projecten waarbij de voortgang en kosten nauwkeurig moeten worden gemonitord.

  

Boekhoudkundige Procedures in de Installatie- en Maakindustrie 

Het nauwkeurig bijhouden van OHW (Onderhanden Werk) vereist een goed gestructureerd boekhoudsysteem dat in staat is om de complexiteit van projectkosten en opbrengsten in de installatie- en maakindustrie te beheren. Dit omvat het boeken van kosten op relevante kostenrekeningen, zoals “Kosten van materialen” en “Arbeidskosten”, en het boeken van opbrengsten op de juiste opbrengstenrekeningen. 

OHW wordt vaak op de balans geboekt als een activum, aangezien het de waarde vertegenwoordigt van het werk dat al is uitgevoerd maar nog niet is gefactureerd aan de klant. Dit betekent dat het OHW-bedrag wordt opgenomen in de activa van het bedrijf totdat het project wordt afgerond en gefactureerd. Wanneer een project wordt afgerond en gefactureerd, wordt het OHW-bedrag van de balans afgeboekt en als resultaat genomen. Dit zorgt ervoor dat de balans en de resultatenrekening in balans zijn en dat de financiële rapportage consistent en accuraat is. 

 Voorbeeld journaalposten 
1. Boeking van OHW (kosten): 

Wanneer kosten worden gemaakt voor materialen en arbeid tijdens de uitvoering van een project, worden deze geboekt als OHW. 

Debet: OHW (Onderhanden Werk) – €50.000   
Credit: Kosten van materialen – €30.000   
Credit: Arbeidskosten – €20.000 

  1. Overboeking van OHW naar omzet bij facturatie:

Wanneer het project is afgerond en gefactureerd aan de klant, wordt het OHW-bedrag overgeboekt naar de omzetrekening. 

Debet: Debiteuren – €60.000   
Credit: OHW (Onderhanden Werk) – €50.000   
Credit: Opbrengsten uit projecten – €10.000 

 

Onderhanden werk vs. Onderhanden projecten. 

In de wereld van OHW zijn twee termen gangbaar: ‘onderhanden werk’ en ‘onderhanden projecten’. Hoewel deze termen op elkaar lijken, hebben ze toch een iets andere betekenis. 

Het grote onderscheid: ‘onderhanden werk’ wordt uitgevoerd voor eigen rekening en risico, terwijl ‘onderhanden projecten’ worden uitgevoerd in opdracht van derden. 

Onderhanden Werk: 

Stel je voor dat een bedrijf in de installatie- en maakindustrie gespecialiseerd is in de productie van zonnepanelen. Ze hebben besloten om een nieuwe serie zonnepanelen te ontwikkelen met verbeterde technologieën en efficiëntere productiemethoden. Deze nieuwe serie wordt intern ontwikkeld en geproduceerd zonder dat er specifieke bestellingen zijn ontvangen. Aangezien het bedrijf volledig verantwoordelijk is voor het ontwerp en de productie van deze zonnepanelen zonder specifieke externe opdrachten, worden ze beschouwd als onderhanden werk. 

Journaalpost voor onderhanden werk: 

Kosten voor ontwikkeling en productie van de nieuwe serie zonnepanelen. 

Debet: OHW (Onderhanden Werk) – €100.000   
Credit: Kosten van materialen – €60.000   
Credit: Arbeidskosten – €40.000 

Onderhanden Projecten: 

Aan de andere kant werkt hetzelfde bedrijf ook aan projecten in opdracht van externe klanten. Bijvoorbeeld, een klant wil een groot zonnepanelenpark laten installeren op hun industrieterrein. Het bedrijf begint pas met de installatie nadat de klant akkoord is gegaan met het project en alle benodigde vergunningen zijn verkregen. Deze op maat gemaakte projecten worden beschouwd als onderhanden projecten, omdat het bedrijf ze uitvoert op basis van de specifieke vereisten en locatie van de klant. 

Journaalpost voor onderhanden projecten: 

Kosten voor de installatie van het zonnepanelenpark in opdracht van de klant. 

Debet: OHW (Onderhanden Werk) – €200.000   
Credit: Kosten van materialen – €120.000   
Credit: Arbeidskosten – €80.000 

 

Bij onderhanden werk worden de opbrengsten en resultaten pas opgenomen wanneer de geproduceerde zonnepanelen worden verkocht. Bij onderhanden projecten is tussentijds factureren wel mogelijk. Hierdoor kunnen winsten worden genomen tijdens de installatie, in tegenstelling tot bij onderhanden werk. 

Journaalpost voor winst nemen bij onderhanden projecten: 

– Winst nemen tijdens de installatie bij tussentijdse facturatie. 

Debet: Debiteuren – €240.000   
Credit: OHW (Onderhanden Werk) – €200.000   
Credit: Opbrengsten uit projecten – €40.000 

Als de gemaakte kosten €200.000 zijn en de tussentijdse factuur €240.000 bedraagt, wordt een winst van €40.000 geboekt. 

Het onderscheid tussen onderhanden werk en onderhanden projecten is dus cruciaal voor bedrijven in de installatie- en maakindustrie, aangezien het aangeeft of het werk op eigen initiatief wordt uitgevoerd of in opdracht van derden. 

Business Intelligence (BI) Inzichten 

Het integreren van Business Intelligence (BI)-inzichten bij het beheer van OHW stelt bedrijven in staat om diepgaandere analyses uit te voeren en beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Door data uit verschillende bronnen te combineren en te analyseren, kunnen bedrijven trends identificeren, knelpunten opsporen en de efficiëntie van hun projecten verbeteren. 

BI-tools kunnen helpen bij het visualiseren van OHW-gegevens, waardoor managers een duidelijk en actueel overzicht krijgen van de voortgang en financiële status van hun projecten. Bijvoorbeeld, door het gebruik van dashboards en rapportages kunnen managers snel zien welke projecten achterlopen op schema, waar kostenoverschrijdingen plaatsvinden en welke projecten de grootste bijdrage leveren aan de winstgevendheid. Deze inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om proactieve maatregelen te nemen om problemen op te lossen en de algehele prestaties van het bedrijf te verbeteren. 

 

Conclusie: Het Belang van Accurate OHW in de Installatie- en Maakindustrie 

In een sector waarin projecten vaak langdurig en complex zijn, is een grondig begrip van OHW van vitaal belang voor bedrijven in de installatie- en maakindustrie. Door gebruik te maken van geschikte methoden, effectieve boekhoudpraktijken en geavanceerde boekhoudsystemen kunnen bedrijven hun OHW nauwkeurig beheren. Dit resulteert in verbeterde operationele efficiëntie, betere financiële controle en uiteindelijk een grotere winstgevendheid. 

Het nauwkeurig beheren van OHW en het integreren van BI-inzichten stellen bedrijven in staat om een geïntegreerde benadering van projectbeheer aan te nemen en hun financiële resultaten te optimaliseren. Dit draagt bij aan verbeterde operationele efficiëntie, betere financiële controle en uiteindelijk een grotere winstgevendheid in de competitieve wereld van de installatie- en maakindustrie.